Czym jest windykacja

Czym jest windykacja

Czym jest windykacja

Zastanawiasz się, czym jest windykacja i jakie są jej poszczególne rodzaje? Poznaj odpowiedzi na te pytania.

Windykacja to odzyskanie mienia od osoby, która nie jest jej właścicielem. Najczęściej windykacja dotyczy odzyskania pieniędzy, które ktoś powinien nam zapłacić, a tego nie zrobił.

Windykacja miękka

W wielu przypadkach, aby odzyskać swoje pieniądze, wystarczy któraś z prostych czynności. 

Tj. wyślemy kilka wiadomości e-mail, zadzwonimy do dłużnika i przypomnimy, że termin płatności już minął, lub wyślemy pocztą poleconą oficjalne pismo z wezwaniem do zapłaty.

Taki sposób windykacji nazywamy windykacją miękką. Jest to najtańszy i najszybszy sposób odzyskania należności, a więc warto się postarać, by w ten sposób odzyskać nasze pieniądze.

W niektórych sytuacjach warto nawet spróbować zrozumieć dłużnika. Najczęściej próbuje nam wytłumaczyć, że nie zapłacił, bo sam jeszcze nie dostał pieniędzy, ale jak tylko dostanie, to ureguluje swoje zobowiązania.

Oczywiście w takiej sytuacji, należy dopytać, kiedy spodziewa się przypływu gotówki i spróbować ustalić w porozumieniu z dłużnikiem harmonogram spłat.

Ważne jest, aby dłużnik oraz wierzyciel własnoręcznie podpisali taki harmonogram spłat.

W końcu przecież lepiej jest trochę poczekać i dostać swoją należność w ratach niż pochopnie decydować się na postępowanie sądowe.

Które zazwyczaj jest kosztowne, może długo trwać i wymaga od nas dodatkowych czynności oraz poświęcenia naszego czasu na załatwienie tej sprawy.

Oczywiście nie warto czekać w nieskończoność. Tylko dlatego, że ktoś nam od lat obiecuje, że zapłaci i wciąż tego nie robi, nawet w niewielkich ratach.

Jeśli mamy do czynienia z takim dłużnikiem, to istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że próbuje odwlec w czasie uregulowanie swoich zobowiązań, bądź wcale nie zamierza ich regulować.

PAMIĘTAJ: Wiele osób, których dotyczy ta kwestia, zastanawia się, czy istnieje konto bankowe wolne od komornika. Aktualnie można to sprawdzić na stronie https://rankingkont.org/konto-bez-komornika/

Windykacja twarda

W przypadku, gdy miękka windykacja nie wystarcza, może się okazać konieczne przeprowadzenie windykacji twardej.

Polega ona na wpisaniu dłużnika do bazy osób zadłużonych czy przeprowadzeniu postępowania sądowego, w wyniku którego zostanie wydany nakaz zapłaty, a komornik dokona egzekucji.

W przypadku wpisania dłużnika do bazy osób zadłużonych będzie miał on problem z uzyskaniem w przyszłości kredytu lub pożyczki.

Co dla niektórych osób fizycznych lub przedsiębiorców może okazać się sporą niedogodnością w życiu codziennym.

I ostatecznie wystarczającym powodem, aby uregulować swoje zobowiązania.

Jeżeli nie pomogło…

Jeżeli jednak pomimo tego dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, należy dokonać wywiadu gospodarczego w celu oszacowania majątku dłużnika.

Następnie konieczne jest złożenie pozwu do sądu, dokumentując swoje wierzytelności wobec dłużnika, jak również dołączając zeznanie dłużnika dotyczące jego majątku.

Sąd, po rozpatrzeniu sprawy wydaje nakaz zapłaty. Lub – jeśli uzna za właściwe – przeprowadzenie wcześniej rozprawy w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, po jej zakończeniu wyda wyrok.

W obu przypadkach tj. po wydaniu nakazu zapłaty lub wydaniu wyroku sądu komornik ma podstawę prawną do wszczęcia egzekucji komorniczej.

W wielu przypadkach wysłanie pocztą kopii wydanego nakazu zapłaty lub wyroku sądu wraz z kolejną prośbą o uregulowanie zaległości kończy się uregulowaniem należności, choć nie zawsze.

Jeśli to dalej niczego nie zmienia, a dłużnik wciąż uchyla się od zapłaty swoich zobowiązań, to pozostaje jedynie egzekucja komornicza.