Konto z debetem

Konto z debetem

Konto z debetem

Konto z debetem – czym jest, jak z niego korzystać, kto może się ubiegać o taki rachunek?

Gdzie założyć konto z limitem na start przez internet? Sprawdźmy odpowiedzi.

W dzisiejszym świecie coraz częściej posługujemy się pieniądzem elektronicznym.

I choć gotówka zawsze będzie mieć swoje niezaprzeczalne walory, karty płatnicze oraz aplikacje mobilne są coraz częściej wykorzystywanymi metodami płatności.

Bardzo rzadko spotkamy punkty usługowe czy też sklepy, które nie honorują płatności przynajmniej kartą.

W związku z tym, mając przy sobie “plastik”, mamy tak naprawdę bank w zasięgu swojej ręki.

Oprócz posiadania zwykłej karty debetowej, coraz częściej korzystamy również z innych produktów bankowych – rachunku z limitem kredytowym czy też kart kredytowych.

Które rozwiązanie może być bardziej opłacalne – środki dostępne od razu w ramach konta z debetem czy karty kredytowej?

Konto z debetem – co to jest?

Indywidualny rachunek bankowy to jeden z najbardziej powszechnych produktów oferowanych przez banki.

Jego szczególną formą jest konto bankowe z debetem. Powyższy debet możemy określić również jako limit kredytowy.

Taki rachunek bankowy może nam służyć jako rachunek, na który będzie przelewane wynagrodzenie za pracę, za jego pomocą można również dokonywać zakupów.

Podkreślenia wymaga to, iż rachunek bankowy z debetem możemy założyć na dwa sposoby.

Po pierwsze, w ramach już funkcjonującego indywidualnego rachunku bankowego można zawnioskować o przyznanie określonego tzw. limitu kredytowego.

Po drugie, można otworzyć indywidualny rachunek bankowy z limitem kredytowym o określonej kwocie – jest to tzw. konto z debetem na start

Zazwyczaj założenie takiego rachunku bądź również uruchomienie limitu kredytowego jest całkowicie bezpłatne.

Szczególną cechą jest zawarcie w umowie z bankiem tzw. limitu kredytowego.

Polega to na tym, że w ramach indywidualnego rachunku bankowego klient banku może zawnioskować o udostępnienie określonej kwoty pieniężnej, którą nazywa się tzw. limitem kredytowym.

W praktyce polega to na tym, iż dokonując na przykład zakupów klient może dokonać obciążenia rachunku bankowego powyżej kwoty zgromadzonych przez siebie uprzednio środków finansowych.

Wówczas różnica zostanie pokryta ze środków pochodzących z uruchomionego tzw. limitu kredytowego.

W tym miejscu wskazać należy, iż korzystanie ze środków wyodrębnionych w ramach limitu kredytowego jest całkowicie dobrowolne.

Zawarcie przez klienta takiej umowy z bankiem nie zobowiązuje klienta do korzystania z tych właśnie usług w sposób nieprzerwany.

Klient może dostosować częstotliwość korzystania przez siebie z limitu kredytowego w zależności od posiadanych przez siebie potrzeb.

Limit kredytowy i spłata zobowiązań

Istotnym jest również bieżące oraz stałe regulowanie przez klienta wymagalnych zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z limitu.

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów określonych w umowie, albowiem bank może obciążyć klienta dodatkowymi kosztami.

Na przykład w postaci naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie – według obowiązującej aktualnie stawki oraz wysokości.

W ostateczności, gdy klient w sposób uporczywy nie będzie regulował swoich zobowiązań finansowych, bank może dokonać wypowiedzenia takiej umowy.

Zazwyczaj odbywa się to według terminów wypowiedzenia określonych w umowie o limit kredytowy). 

Konto z debetem czy karta kredytowa?

Oprócz powyższego, ciekawym i wartym zastanowienia rozwiązaniem jest karta kredytowa.

Podobnie, jak w przypadku limitu kredytowego, w tym wypadku również bank na wniosek klienta dokona przyznania na jego rzecz limitu środków finansowych, które znajdą się w jego dyspozycji.

Wskazać jednak należy, iż decydując się na uruchomienie karty kredytowej warto przeanalizować kwestie związane z oprocentowaniem po okresie bezodsetkowym.

Może się zdarzyć bowiem tak, iż na samym początku trwania umowy, udostępnione środki finansowe nie będą podlegały jakiemukolwiek oprocentowaniu.

Powyższe może jednak ulec zmianie i kwota wolnych środków finansowych będzie oprocentowana.

Wobec powyższego, do spłaty całkowitej będzie niezbędna spłata całości zaciągniętego kapitału. 

Czyli, kwota udostępnionych środków finansowych, jak również kwota dodatkowych kosztów, związanych, m.in. z naliczonymi przez bank prowizjami, czy też właśnie kwotą powstałą na skutek oprocentowania środków.

Jest to również wygodna opcja, a środki zgromadzone w ramach karty kredytowej pozostają do dyspozycji klienta.

CIEKAWOSTKA: Jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujesz zmienić w swoim dotychczasowym banku dane, możesz to zrobić na kilka sposobów: https://najlepszekonta.com/jak-zmienic-dane-w-banku/

Posiadanie zdolności kredytowej to warunek konieczny

W tym miejscu wskazać należy, iż niezależnie od tego, na jaki produkt bankowy się zdecydujemy, bank zbada tzw. zdolność kredytową.

W oparciu o wyliczoną przez system zdolność kredytową, będzie możliwe określenie kwoty wolnych środków finansowych dostępnych na karcie kredytowej, czy też na limicie kredytowym posiadanym w zakresie rachunku bankowego.

Każdorazowo badając zdolność kredytową klienta, bank weźmie pod uwagę przede wszystkim wysokość dochodów uzyskiwanych przez klienta w skali miesiąca (uśredniona kwota uzyskiwanego dochodu).

Bank będzie brał pod uwagę dochód uzyskiwany z różnych źródeł.

W tym na przykład dochód z wynagrodzenia za pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Oczywiście warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zawsze dochód powinien być w sposób należyty udokumentowany.

Na przykład zeznanie podatkowe, zaświadczenie o zarobkach, czy też wyciąg z księgi przychodów i rozchodów przy podejmowaniu działalności gospodarczej.

Ponadto badając zdolność kredytową, bank weźmie również pod uwagę wysokość już zaciągniętych zobowiązań finansowych przez danego klienta.

Na przykład zobowiązania wynikające z kredytów, pożyczek, i innych.

Dopiero zestawiając ze sobą te dwie wartości, system bankowy będzie w stanie wygenerować taką indywidualną propozycję, która będzie dedykowana dla danego klienta.

Taka oferta będzie uwzględniać jego aktualne oraz rzeczywiste możliwości finansowe oraz kredytowe.

Powyższe jest o tyle ważne, iż bank jako wierzyciel musi mieć swoistą gwarancję tego, iż klient będzie regulował wymagalne zobowiązania finansowe, które mogą powstać w przyszłości w sposób terminowy oraz systematyczny.

Terminowe płatności z tytułu zaciągniętego uprzednio zobowiązania pozwolą bowiem klientowi na dodatkowe benefity.

Np. wnioskowanie o wyższy limit kredytowy w rachunku bankowym lub wyższą kwotę środków finansowych dostępnych na karcie kredytowej w przyszłości. 

Konto bankowe z debetem – czy warto go zakładać?

Podsumowując, wskazać należy, iż powyższe, na pozór tożsame produkty bankowe, różnią się co do zasady.

W zależności od potrzeb oraz oczekiwań danego klienta indywidualnego właściwym będzie dokonanie odrębnego wyboru.

Nie dla każdego bowiem najlepszą opcją może być założenie rachunku bankowego z tzw. limitem kredytowym.

Natomiast, nie którzy z klientów nie będą w pełni usatysfakcjonowani kartą kredytową oraz jej właściwościami.

Wobec tego, zawsze podejmując tego rodzaju decyzje odnośnie poszczególnych produktów bankowych, należy szczególną uwagę zwrócić na sytuację życiową oraz finansową klienta.

Istotnym będzie również to, w jakim celu i na jakich zasadach klient indywidualny będzie chciał korzystać z takiego produktu i dedykowanych, dodatkowych środków finansowych.