Jak rozdzielić wspólne konto bankowe

Jak rozdzielić wspólne konto bankowe

Jak rozdzielić wspólne konto bankowe

Zastanawiasz się, jak rozdzielić wspólne konto bankowe? Sprawdź, jakich czynności i dokumentów wymagają banki.

Jak rozdzielić wspólne konto bankowe

Zamknięcia lub rozdzielenia wspólnego konta bankowego może dokonać każdy z partnerów indywidualnie.

Każdemu współposiadaczowi rachunku przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. 

Taką możliwość reguluje art. 51a Prawa bankowego. Jednak te uprawnienia mogą modyfikować zapisy w zawartej z bankiem umowie o rachunek.

Aby dokonać rozdzielenia konta bankowego, należy udać się do wybranej placówki banku, gdzie zostanie przeprowadzona cała procedura.

Niektóre instytucje umożliwiają pobranie przez internet dedykowanego wniosku o przekształcenie rachunku.

Przekształcenie konta wspólnego na indywidualne

Jak rozdzielić wspólne konto – na przykładzie PKO BP

O przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualne można wystąpić w dowolnym momencie. Taki krok wymaga jednak zgody obu stron.

W sytuacji, kiedy takiej obopólnej zgody nie ma, współposiadacz, który chce zrezygnować z rachunku, musi wypowiedzieć umowę.

Za wszelkie zadłużenie, wynikające ze zobowiązań powstałych na rachunku odpowiadają obie strony.

Jeżeli takowe obciążają konto, rezygnacja z rachunku wspólnego wiąże się z koniecznością spłaty należności.

Na tej stronie można pobrać wniosek o przekształcenie rachunku w PKO BP.

Wypełniony formularz można dostarczyć do wybranego oddziału banku. Potrzebny będzie również dokument tożsamości – najlepiej dowód osobisty.

Szukasz rachunku osobistego aktywnego od zaraz? Sprawdź konto bankowe na selfie.

Może Cię również zainteresować konto bankowe bez opłat.